Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Beveiliging voor legale wietkwekerijen

Home 5 Beveiliging voor legale wietkwekerijen

Legale wietteelt in Nederland is een experiment dat de Nederlandse overheid gaat uitvoeren. Het plan is in ontwikkeling. Vanaf april 2021 worden tien wiettelers aangewezen om te starten met de legale teelt van hennep voor consumptie. Beveiliging voor legale wietkwekerijen is in dit geval geen overbodige luxe. Maar hoe gaan deze organisaties hun processen beveiligen?

Het doel van het wietexperiment (of wietproef) is om te zien of de keten van legale teelt, inkoop, levering en vervolgens verkoop bijdraagt aan de kwaliteit van consumptiewiet en vermindering van criminaliteit. Het risico op inbraak en een overval om wiet te stelen is echter voor de telers wel aanwezig. Ook komt mogelijke dreiging uit de hoek van illegale kwekers die vrezen voor hun inkomsten.

Bent u een van de organisaties die mag gaan starten met legaal telen? Bedenk dan dat u een doordacht plan over de algehele beveiliging niet uittekent op een A4’tje. Ontdek wat een professionele beveiligingsorganisatie voor u kan betekenen.

Wilt u meer weten over het experiment gesloten coffeeshopketen? Ga dan naar de website van de overheid voor meer details.

Waarom beveiliging voor legale wietkwekerijen?

Tien gemeentes hebben aangegeven deel te willen nemen aan het experiment. Er zijn strikte regels waar de gemeenten (locatievoorziening, vergunning, handhaving, etc.) aan moet voldoen. Zo worden alle coffeeshops in de gemeenten verplicht hun inkopen te doen bij de legale telers.

Ook telers zijn gebonden aan eisen. Ze moeten maatregelen treffen om de veiligheid van het hele productieproces te waarborgen. Terrein, pand, opslag, verpakken, vervoeren en vernietigen vallen daaronder. Om in aanmerking te komen hebben telers al een beveiligingsplan moeten inleveren bij de gemeente. De vraag is, is dat voldoende?

Als professionele organisatie maken we ons bij Infinite Risks wel wat zorgen. Omdat elke locatie anders is en het om een experiment gaat, volstaat alleen een maatwerk aanpak. Dat betekent niet dat alle vormen van beveiliging per oogst of levering moet worden aangepast. De basis is voor elke teler min of meer gelijk, maar vraagt wel om continue aandacht op veranderende risico’s.

Waar wordt bijvoorbeeld de gekweekte voorraad bewaard? Hoe vaak worden coffeeshops bevoorraad? En wie heeft welke rol bij de kweek, het verpakken en het verkoopproces?

Hieronder omschrijven we enkele punten van het beveiligingsproces. We treden uiteraard niet in details, omdat informatie over succesvolle beveiliging voor criminelen beter verborgen kan blijven.

Locatie

Locatiebeveiliging omvat veiligheidsmaatregelen en -middelen die op het terrein en aan het pand plaatsvinden. Denk onder meer aan alarminstallatie, camerasysteem, hekwerk, toegangscontrole en eventuele beveiligers.

Transport

Volgens de eisen zoals omschreven door de overheid, is de teler verantwoordelijk voor vervoer van de productie- of verpakkingslocatie naar de coffeeshops. Alleen een transportorganisatie met vergunning voor geld- en waardetransport komt hiervoor in aanmerking. Bovendien moet de teler de opbrengst per oogst altijd inzichtelijk kunnen maken als ook waar welke voorraad zich bevindt. Dat vraagt om blindelings vertrouwen in een partner.

Personeel

Vertrouwen is ook het speerpunt voor personeel. De teler zelf wordt uitgebreid gescreend, maar het personeel hoeft slechts een recent VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overhandigen. In onze optiek is dat niet altijd voldoende.

Wil het experiment slagen en u als professionele organisatie uit de bus komen, is vooraf aandacht besteden aan procedures en protocollen voor medewerkers en beveiligers een must. Door iedereen gelijk te behandelen, bewaak je niet alleen letterlijk het pand en de omgeving, maar ook de veiligheid van personeel en omwonenden.

Advies en beveiligingsdiensten op maat

Infinite Risks helpt op verschillende manieren. Van advies tot persoonlijke beveiliging.

Risicoanalyse

We analyseren voor de start, maar ook tussentijds, wat eventuele risico’s zijn die u als teler loopt. Zijn er aanwijzingen dat criminelen het op uw kwekerij gemunt hebben? Welke (nieuwe) partners zijn onderdeel van uw keten? Zijn de omwonenden (nog) gerustgesteld?

Advies op maat

Op basis van een risicoanalyse brengen we advies uit dat het veiligheidsbewustzijn van u en uw personeel vergroot en u eventuele maatregelen kunt aanscherpen of versoepelen. We adviseren ook over veilige procedures en protocollen voor personeel en transport.

Transportbeveiliging

We regelen veilig transport van productielocatie naar verpakkingslocatie of coffeeshop. Indien nodig, gaan extra beveiligers mee. We analyseren routes en vermijden regelmaat.

Objectbeveiliging

Met objectbeveiliging bedoelen we alle vormen van beveiliging om uw pand en terrein veilig te houden. Denk aan beveiligingsmiddelen (camera’s, alarmsysteem, etc.) maar ook aan ervaren beveiligers die 24/7 paraat staan.

Opvallende en onopvallende beveiliging

Mocht het risico op inbraak, bedreiging of een incident zo groot zijn, dan zorgen we voor persoonlijke beveiliging. Dat kan opvallend met een afschrikwekkende functie of onopvallend, waarbij we deel uitmaken van uw team en u tegelijkertijd veilig houden. Ook in de vorm van preventieve observaties kunnen we uw processen in de gaten houden en tegelijkertijd op afstand waarnemen of criminelen het op uw locatie(s) gemunt hebben.

Red teaming

Hoe staat uw huidige beveiliging ervoor? Onder red teaming verstaan we een onaangekondigde penetratietest om uw locatie (digitaal of fysiek) binnen te dringen en daarmee uw kwetsbaarheden in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen we uw veiligheid, en daarmee uw processen, aanzienlijk verbeteren.

Screenen van personeel

Wilt u een nieuw personeelslid toevoegen aan uw team en zeker weten dat deze persoon te vertrouwen is? Vraag ons een screening uit te voeren.

Veiligheidstraining

Weet uw personeel wat ze moeten doen in geval van een inbraak, bedreiging of geweldpleging? Bewustwording en training van uw eigen personeel zorgt voor een veiligere werkvloer. Infinite Risks verzorgt het op locatie.

Meer informatie over beveiliging voor legale wietkwekerijen

Wilt u meer informatie over onze diensten of een adviesgesprek over uw veiligheidsplan? Neem vrijblijvend contact met ons op.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?