Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Preventieve observaties

Home 5 Preventieve observaties

Preventieve observaties kunnen u behoeden voor incidenten

Bij preventieve observaties schakelt u observanten/ persoonsbeveiligers in die uw omgeving, uw situatie of een gericht persoon of bedrijf in de gaten houden. Persoonsbeveiliging of beveiliging van een hoog-risico object, zoals een edelmetaal opslag, juwelier of waardetransport opslag, door een observant leidt in bijna alle gevallen tot informatie die mogelijk een oplossing biedt. Het kan uw vermoeden bevestigen, incidenten voorkomen, een dreigende situatie de-escaleren of de basis vormen voor een dossier dat u kunt gebruiken voor aangifte bij de politie of een rechtszaak.

In een samenleving die steeds harder lijkt te worden, nemen organisaties vaker preventieve maatregelen. Ook personen die een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van criminelen, bijvoorbeeld omdat ze bekend zijn of vermogend, schakelen hulp in.

Drie vormen van preventieve observaties

Omdat we weten dat elke situatie anders is, werkt een maatwerk aanpak het meest doeltreffend. We onderscheiden grofweg drie soorten preventieve observaties.

Controle van beveiligingssysteem

Om te controleren of uw huidige systemen en beveiligingsmiddelen goed hun werk doen en uw personeel voldoende getraind is, schakelt u de hulp in van een professioneel beveiligingsbedrijf. We nemen met u de status van uw beveiliging en uw eventuele gewijzigde situatie door en stellen een plan van aanpak op. Op onopvallende wijze testen we of de systemen afdoende functioneren en of uw mensen weten hoe de systemen werken en wat ze moeten doen in het geval zich een incident voordoet. Deze diensten worden ook wel fysieke pentesting (fysieke pentratietest) of red teaming genoemd en vallen onder de preventieve beveiligingsmaatregelen.

Conflicten of vermoeden van criminele intenties

Bent u verwikkeld in een conflict of heeft u het vermoeden dat een persoon of bedrijf u benadert of gaat benaderen met criminele bedoelingen? Laat een professional u helpen. In de rol van observatie specialist kunnen we uw vermoedens bevestigen dan wel ontkennen en overgaan tot actie om u, uw familie of uw organisatie veilig te houden.

Contra observatie

Heeft u het vermoeden dat u zelf in de gaten gehouden wordt? Ook dat kan een professional voor u uitzoeken. Door uw leefpatroon te volgen (op een onopvallende manier) vallen onregelmatigheden binnen korte tijd op. Elke indicatie controleren we net zo lang tot we weten of uw vermoeden klopt en waarom.

Hoe gaat risicopreventie in zijn werk?

Voordat we u helpen nemen we eerst uw situatie nauwgezet door. We bieden u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Vervolgens stellen wij u nog specifieke vragen om alle relevante informatie boven tafel te krijgen.

Onze ervaring is dat criminele organisaties of personen die u niet gunstig gezind zijn zich goed voorbereiden voor ze hun slag slaan. Dat betekent dat ze u of uw organisatie of familie in de gaten houden of u zelfs benaderen zonder dat u het weet.

Gedegen (digitaal) onderzoek en observaties levert nagenoeg altijd relevante informatie op. Onze professionals, getraind bij elite-eenheden van defensie en- of politie, letten op specifieke kenmerken en profileren mensen. Ze weten hoe ze moeten vertrouwen op hun instinct en die vervolgens in hun voordeel te gebruiken. Aanwijzingen die ze opmerken volgen ze nauwgezet op. Daarmee weten ze tijdig risico’s en potentiële gevaren te herkennen. De informatie die voortvloeit uit het onderzoek biedt u de keuze om zelf actie te ondernemen of ons uw belangen te laten behartigen zodat wij uw probleem in samenwerking met overheidsdiensten tot een goed einde kunnen brengen.

Voordelen van een specialist in persoonsbeveiliging

Een privé detective weet misschien verborgen informatie te achterhalen, maar een persoonsbeveiliger die als observant is opgeleid kijkt ook altijd met een beveiligingstechnische blik op uw situatie. Hij of zij is bekend met de modernste technieken en methodes en kan tevens ook handelen in geval van nood, of dit nu gaat om interventie of medische calamiteiten.

Wilt u uw situatie eens met een professional bespreken? Neem vrijblijvend via de mail contact op met Infinite Risks voor meer informatie over preventieve observaties en persoonsbeveiliging of bel direct naar: +3120-3697499.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?