Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Integriteitsonderzoek

Home 5 Diensten 5 Integriteitsonderzoek

Integriteitsonderzoek is een onderzoek naar het huidige gedrag en/of verleden van een persoon. We zoeken uit of u iemand kunt vertrouwen, of hij of zij eerlijk is over zijn doen en laten en in welke omgeving deze persoon zich begeeft.

Onderzoek naar integriteit is heel breed en kan in diverse situaties nodig zijn. We helpen u niet alleen om problemen op te lossen, maar liever om problemen te voorkomen.

Preventief integriteitsonderzoek

Bij preventief integriteitsonderzoek geeft u ons de opdracht om een persoon te checken op zijn of haar integriteit. Bijvoorbeeld omdat u iemand in dienst wilt nemen, promotie voor een werknemer overweegt of met iemand zaken wilt doen die u niet zo goed kent. Investeert u in een kortdurend onderzoek vooraf, dan bespaart u dat achteraf een mogelijk probleem en beperkt u de schade.

Een onderzoek pakken we stapsgewijs aan. Na een gesprek met u, maken we een uitgebreide analyse en risico-inventarisatie. We brengen ons plan van aanpak uit en gaan voor u aan de slag. Uiteraard werken we zeer discreet en, indien nodig, zal de persoon in kwestie van het onderzoek zelf niets merken.

Integriteitsonderzoek bij integriteitsschending

Krijgt u te maken met een integriteitsschending of heeft u een melding ontvangen, dan zit u waarschijnlijk al in een situatie die om opheldering vraagt. Vormen van integriteitsschending kunnen voorkomen in het bedrijfsleven, maar ook in sociale omgevingen als sportclubs en vrijwilligersorganisaties. We noemen voorbeelden als:

  • Intimidatie en bedreiging
  • Stelen van goederen
  • Seksuele intimidatie of misbruik
  • Geheime informatie ‘lekken’ of doorgeven
  • Ongeoorloofd (ziekte)verzuim
  • Drugsgebruik, smokkel en dealen
  • (Bedrijfs-)informatie achterhouden
  • Ongeoorloofd toegang verlenen in verboden gebied
  • Nevenwerkzaamheden uitvoeren of werken voor een concurrent

De start van reactief onderzoek is gelijk aan preventief onderzoek. Het verloop kan echter verschillen door het aantal stappen en de nodige methodes om feiten boven tafel te krijgen. Denk aan personen volgen, leefritmes in kaart brengen, interviews houden, etc.

Integriteitstraining

Komt het binnen uw organisatie vaak voor dat u personen op hun integriteit naloopt, dan kunnen we uw mensen trainen om o.a. zelf preventief onderzoek te verrichten. We helpen u ook met het opstellen van een code of huisreglement en een integriteitsverklaring die nieuwe medewerkers tekenen. Vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Vooral bij reactief integriteitsonderzoek (om problemen op te lossen) zien we dat onze expertise het meest gevraagd is. Laat uw zaak vandaag nog vrijblijvend door ons beoordelen.

CONTACT ONS

STEL UW VRAAG

Elk project is anders, daarom leveren wij maatwerk voor de particuliere- en zakelijke markt.