Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Hulp bij chantage

Home 5 Hulp bij chantage

Hulp bij chantage nodig? Drie professionele stappen naar een oplossing

Wanneer chantage serieuze vormen aanneemt, kunt u beter professionele hulp inschakelen. Bij diverse vormen van chantage (lees meer over afpersen en afdreigen in dit artikel) kan gericht advies de ergste stress al bij u wegnemen, zodat u samen met een specialist helder een plan van aanpak kunt bedenken. Hulp bij chantage is niet iets om je voor te schamen. Wij zien juist vaak dat onze klanten altijd tot de conclusie komen dat ze veel eerder hulp hadden moeten inschakelen.

Wilt u van de persoonlijke dreiging af? Of helpen bij de chantage van uw familielid, collega of vriend? Wilt u zorgen dat uw gevoelige informatie veilig blijft? Wilt u uw zorgen met een professional delen, omdat de politie (nog) niets (meer) voor u kan doen, maar u zich weer overal veilig wil kunnen voelen?

Infinite Risks kan u stapsgewijs helpen. De intensiteit en het aantal stappen hangt af van uw situatie.

  1. Advies

Het eerste advies geldt voor alle vormen van chantage: ga nooit in op de eisen, betaal niets en schakel een deskundige in om u te helpen.

Met de ervaring die specialisten opdeden in de praktijk, kunnen we uw situatie goed in kaart brengen. We luisteren aandachtig naar uw verhaal. We vragen u te vertellen hoe de chantage ontstaan is, wat de eisen zijn waaraan u dient te voldoen en wat u weet over uw bedreiger. Daarin is eerlijkheid en openheid van zaken zeer belangrijk.

Op basis van deze informatie maken we een inschatting van uw risico’s en uw kansen om van de chantage af te komen. In sommige gevallen kan een advies volstaan. Bijvoorbeeld hoe u moet handelen, welke overheidsinstantie(s) u kunt inschakelen en hoe u het beste bewijslast kunt verzamelen. Ook adviseren we u over de mogelijkheden en middelen om uw veiligheid te bewaken.

  1. Van advies naar chantage onderzoek

Wanneer advies niet voldoende is vanwege de aard van uw situatie, kunnen we een onderzoek uitvoeren naar uw bedreiger. Onze eigen mensen vormen een team, samen met eventuele externen uit ons netwerk. Mensen die over de juiste expertise beschikken om uw benarde omstandigheden te stabiliseren, de-escaleren en bij voorkeur op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan geheime diensten, juridisch advies, psychische ondersteuning, etc.

Uitgaande van de onderzoeksresultaten volgt een uitgebreide identificatie van uw bedreiger. Dit leidt tot een gedetailleerd advies aan mogelijkheden en middelen die uzelf kunt inzetten en eventuele persoonlijke beveiligers u kunnen bieden.

  1. Van onderzoek naar beveiliging

Met het gedetailleerde advies vormen we samen een plan van aanpak. De mogelijkheden voor beveiliging omvatten onder andere:

  • Persoonlijke veiligheidsmaatregelen zoals het aanpassen van uw dagelijkse gang van zaken, wijziging van contactgegevens, tijdelijk op een ander adres wonen en werken, etc.
  • Veiligheidsmiddelen zoals alarmsystemen, camera’s en GPS-volgsystemen
  • Begeleiding tijdens het opbouwen van een zaak (informatie verzamelen), contact houden met overheidsinstanties en voorbereiden van uw aangifte
  • Security awareness en cyber awareness trainingen
  • Persoonlijke beveiliging in de vorm van bodyguards of preventieve observatie (onopvallende beveiliging) houden u en uw familieleden veilig voor korte of zelfs lange termijn indien dit nodig blijkt
  • Transportbeveiliging om uw (zakelijke) transporten van waardevolle goederen over de weg, water en in de lucht te begeleiden
  • Het veilig vervoeren van uw persoon en/of collega’s en familieleden in een beveiligde personenauto of het bewaken van uw woning of kantoorpand

Hulp bij chantage vragen draagt bij aan uw veiligheid en die van uw naasten

Infinite Risks is een ervaren en specialistisch beveiligingsbedrijf. We leveren niet alleen hoogwaardige persoonlijke beveiligingsdiensten, maar zijn sterk in het doen van onderzoek en het maken van risicoanalyses. Het precies in kaart brengen van dreigingen zorgt ervoor dat we eventuele bedreigers een stap voor kunnen zijn en blijven.

Onze mensen zijn opgeleid door de overheid en komen van specialistische eenheden van defensie en politie. Ze hebben ruime ervaring in uiteenlopende praktijksituaties. We weten wat de gevolgen van chantage kunnen zijn als u geen actie onderneemt.

Door op tijd hulp bij chantage te vragen, kunt u uzelf en de mensen in uw omgeving veilig houden. Neem vrijblijvend contact met ons via de mail of bel ons direct op: +3120-3697499 voor meer informatie over hoe we uw situatie kunnen aanpakken.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?