Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Ziekteverzuim onderzoek bespaart vaak juridische kosten

Home 5 Ziekteverzuim onderzoek bespaart vaak juridische kosten

Een werknemer meldt zich regelmatig ziek of is voor langere tijd afwezig zonder echt duidelijke opgaaf van reden. Dat kost geld. U betaalt het salaris door, terwijl daar geen gewerkte uren tegenover staan. De werkdruk voor andere werknemers neemt toe en misschien moet u een vervangende kracht inschakelen. Bovendien zitten er kosten verbonden aan het inhuren van een bedrijfs- of arboarts. U wilt eigenlijk weten waarom de werknemer zich zo vaak ziek meldt. Of hoe lang het nog duurt voordat hij/zij weer aan de slag kan. Uw contact met de arbo-arts levert niet veel op door de geheimhoudingsplicht. Toch vermoedt u dat er iets niet klopt. Wat kunt u doen? Een ziekteverzuim onderzoek biedt hierin uitkomst.

Vertrouwenskwestie kan basis zijn voor ziekteverzuim fraude

Zelf regelmatig contact opnemen kan heel goed werken. U toont interesse en kunt een beroep doen op de kennis en ervaring van de zieke werknemer. In een gezonde arbeidsrelatie voelt de werknemer zich gemist. Hij zal open en eerlijk zijn over zijn ziekte en het verloop ervan.

Wanneer onderling contact niet goed gaat, is er meestal sprake van een vertrouwensprobleem. De werknemer kan uw contact ervaren als inbreuk op zijn privacy. In dat geval staat u als werkgever vaak machteloos. Want wat kunt u doen als de werknemer naar uw idee ongeoorloofd te veel ziekdagen opneemt? Niet open is? Of niet gemotiveerd is om snel weer terug aan het werk te gaan?

Wanneer onderzoek naar ziekteverzuim inschakelen?

Helaas komt ongeoorloofd ziek melden nog te vaak voor in Nederland. Er zijn diverse redenen om een onderzoek naar de ziekmelding van een werknemer in te schakelen:

  • Vertrouwensbreuk of conflict (er is geen gezonde verstandhouding tussen werkgever en werknemer)
  • Werknemer komt re-integratie afspraken niet na
  • Geen bewijs voor genoemde ziekmelding
  • Onlogische herhaalde ziekmeldingen
  • Verminderde motivatie of productiviteit

Hoe gaat Infinite Risks te werk?

Na een gesprek waarin we uw situatie tot in detail in kaart brengen, gaan we online en fysiek onderzoek doen naar uw werknemer. Mensen delen veel persoonlijke informatie op internet en social media. Mogelijk zet uw medewerker zelf niets van zijn activiteiten online, maar zijn familie en vrienden wel. Daarnaast volgen we de bewegingen van uw medewerker een aantal dagen. Dat betekent dat we observeren en beoordelen of het leefpatroon past bij iemand die zich ziek heeft gemeld op zijn werk.

Vinden we onregelmatigheden, dan leggen we dat vast. U kunt het geschreven rapport en de bewijslast (foto’s en/of bewegende beelden) die u van ons ontvangt gebruiken in een directe confrontatie met uw werknemer. Of het kan als basis dienen voor uw advocaat om een rechtszaak aan te spannen.

Onderzoek naar ziekteverzuim bespaart juridische kosten

Doormodderen met een werknemer, van wie u het idee heeft dat er iets niet klopt bij de ziekmelding, frustreert directe collega’s, vertraagt de productiviteit en kost geld.

Het is onze ervaring dat een onderzoek vaak leidt tot een gefundeerde confrontatie met de werknemer. Met het gevonden bewijs kunt u een redelijke ontbinding van het arbeidscontract voorstellen. Wanneer de werknemer dit accepteert, spaart u juridische kosten voor een rechtsgang uit.

Maatwerk ziekteverzuim onderzoek

Elke situatie vereist maatwerk onderzoek. Op basis van een eerste gesprek kunnen we een inschatting maken van de aanpak en de kosten.

Meer informatie aanvragen over ons recherchewerk bij ziekteverzuim is gratis. Neem hiervoor vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?