risicomanagement

Alvorens wij een specifieke dienst kunnen leveren of advies kunnen uitbrengen is het belangrijk om in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor u als persoon of voor uw bedrijf. Door deze risico’s in kaart te brengen en te analyseren kunnen we een plan van aanpak maken op uw situatie. Met dit plan kunnen we uw risico’s minimaliseren en monitoren, dit noemen we risicomanagement.

Risico analyse

De risico analyse van Infinite Risks is een noodzakelijk objectief onderzoek. Voor de risico analyse zullen we uw bedrijfsrisico’s in kaart brengen om vervolgens de impact op uw dagelijkse werkzaamheden te classificeren. Als de risico’s zijn geanalyseerd adviseren wij welke (proportionele) maatregelen nodig zijn om uw risico’s te minimaliseren en te monitoren. Natuurlijk zullen we altijd een goede balans houden tussen de maatregelen en de risico’s, om uw werkzaamheden niet onnodig te belemmeren.

Beveiligingsmaatregelen

Is uw receptie medewerker getraind in situational awareness of EHBO?  Wat doet u bij een calamiteit? Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf blijft opereren als het internet of de stroom uitvalt? Na de risico analyse zullen onze security consultants in kaart brengen welke (beveiligings)maatregelen geimplementeerd kunnen worden voor u of uw organisatie. Deze maatregelen kunnen onder anderen zijn:

  • (Maritieme) security consultancy & training
  • Organisatorische maatregelen
  • Bouwkundige maatregelen
  • Elektronische maatregelen
  • Fysieke maatregelen

Ook voor personen en organisaties die bloot worden gesteld aan hoge dreiging en risico’s kunnen we effectieve beveiligingsplannen maken en professionele maatregelen treffen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Beveiliging van hoogrisico transporten (maritiem en op land)
  • Beveiliging van hoogrisico locaties
  • Beveiliging van personen in een hoogrisico omgeving (persoonsbeveiliging)

Onze diensten stoppen niet nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, effectieve maatregelen zijn getroffen en evaluaties zijn geweest. Op verzoek van de klant kunnen we op regelmatige basis de maatregelen testen (red teaming) of audits uitvoeren.

Voor meer informatie over risicomanagement of een offerte kunt u direct bellen naar: +31203697499 of contact opnemen via onze website. 

U

Overzichtelijk

Inzicht in risico’s, risicokosten en maatregelen

KOSTENBESPAREND

Schadepreventie werkt kostenbesparend

Bedrijfsprocessen blijven doorgaan

Verbetering van de bedrijfscontinuïteit

Gemoedsrust

Vergroot de gemoedsrust bij het management

meer informatie?

offerte / quotation