Selecteer een pagina
Contact of direct ondersteuning nodig? +31(0)20-3697499

Alimentatie onderzoek

Home 5 Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek bevestigt uw vermoeden en kan u veel geld besparen

Alimentatie staat synoniem aan verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar, terwijl het voor een ander vooral een negatieve associatie kent. Het zal u niet verbazen dat vooral kinderalimentatie onder de eerste categorie valt, maar juist partneralimentatie onder de tweede. Alimentatie onderzoek, daar gaat dit artikel over.

Sinds 1 januari 2020 is de wet op partneralimentatie gewijzigd. Vanaf die datum geldt dat alimentatie betalen voor de ex-partner zolang nodig is als de helft van het aantal getrouwde jaren, met, in het gunstigste geval, een maximale termijn van vijf jaar. In de meeste gevallen is de termijn langer.

Mogelijk is deze kortere duur de reden voor sommige ex-partners om alles ‘eruit te halen wat erin zit’. Daarnaast kan een vechtscheiding reden zijn om volop te willen profiteren van het recht op partneralimentatie. Onder bepaalde omstandigheden vervalt uw plicht tot het betalen van partneralimentatie, zoals het samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een nieuwe liefde en wanneer uw ex-partner zelf over voldoende inkomen beschikt.

Infinite Risks heeft ervaring in het helpen van mensen van wie de ex-partner niet eerlijk was over zijn of haar inkomen of woonomstandigheden. Dat valt onder de noemer ‘fraude’ en ook u kunnen we daarbij helpen. Maar we helpen ook wanneer een ex-partner niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.

Betaalt u terecht partneralimentatie?

Wanneer partners uit elkaar gaan, kan dat hevige emoties en zelfs wraakgevoelens oproepen. Onrechtmatig alimentatie opstrijken kan flink in de papieren lopen, van enkele duizenden tot wel honderdduizenden euro’s.

Een alimentatie onderzoek naar het terecht of onterecht betalen van partneralimentatie is vergelijkbaar met een fraudezaak. Ook bij het vermoeden van fraude is het belangrijk om een dossier op te bouwen dat u kunt gebruiken voor een confrontatie of uw advocaat kan voorleggen tijdens de rechtsgang.

Heeft u het vermoeden dat uw ex-partner voldoende verdient om zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien of dat de woonomstandigheden veranderd zijn, bijvoorbeeld door samenwonen? Dan kunt u bij de rechter een heroverweging van het alimentatiebedrag of een volledige alimentatiestop aanvragen. Er zijn ook voldoende gevallen bekend dat teveel betaalde alimentatie teruggevorderd is. Zelfs kosten die gemoeid zijn met onderzoek dat wij voor u verrichten kunt u bij gelijkstelling mogelijk verhalen op uw ex-partner.

Ontvangt u geen partneralimentatie betaling?

Andersom kan het zijn dat uw partner zijn of haar betalingsverplichting ontduikt en u geen alimentatie betaalt. De reden achterhalen van wanbetaling kan ook door een onderzoek aan het licht komen.

Wat is alimentatie onderzoek?

Het is zaak om een patroon te ontdekken dat voor een lange periode van toepassing is. Een kortstondig arbeidscontract wil nog niet zeggen dat er sprake is van voldoende inkomen. Ook een logeerpartij van langere tijd wil nog niet zeggen dat uw ex-partner weer samenwoont.

Infinite Risks heeft verschillende mogelijkheden om onderzoek te doen naar de levensstijl en financiële draagkracht van uw ex-partner. Een dergelijk onderzoek is precair en lastig, omdat privacy een groot goed is in Nederland. Uiteraard houden we ons altijd aan alle wet- en regelgeving.

Digitaal onderzoek

Bij een digitaal onderzoek, zoeken we naar aanknopingspunten die bewijs leveren voor een bepaalde levensstijl. We weten hoe we moeten zoeken om eventuele informatie die uw ex-partner verborgen wil houden wel binnen zijn of haar kring boven tafel te krijgen.

Observatie

Het tijdelijk observeren van de routines van uw ex-partner brengt een dagelijks ritme en leefpatroon in beeld. Bewijs wordt vastgelegd in verslaglegging en afbeeldingen.

Interviews

Mensen in de omgeving van uw ex-partner bevragen levert waardevolle informatie op. Denk aan een buurtonderzoek bij het woon- of werkadres van uw ex-partner.

Maatwerk aanpak voor partneralimentatie

Met tactische onderzoekstechnieken en observaties kunnen we mogelijk voldoende informatie achterhalen. Onze dienst begint altijd met een vooronderzoek en eindigt in een uitgebreide rapportage.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over een alimentatie onderzoek, de kosten en prijzen of onze ervaringen.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE DIENSTEN?